Archive for Month: May 2017

Ievos istorija

Tau nors kiek turi rūpėti kas ten, viduje, pas tave yra, – girdžiu ramų Eglės balsą telefono ragelyje… Nors kiek? Aš jau nebeturiu jėgų ignoruoti vidinių pojūčių. Jie baladojasi, reikalauja dėmesio, reiškiasi neaiškiu nerimu, vidiniu nepasitenkinimu. Nuolat su savimi ginčijuosi. Jau, atrodo, susidėliojau argumentus, kas man svarbu, kas patinka, kaip […]

Brangink pokalbį, kurio metu kitas žmogus tavęs iš tikro klausosi

Mūsų kultūroje paprastai nekalbame apie patiriamą emocinį skausmą. Dažniausia apie tai nutylime, nes esame mokomi ir skatinami „suvaldyti“ (t.y. užgniaužti) savo jausmus. Vienas kitam patariame „neverkšlenti“ ir „neįstrigti“ kokioje nors savijautoje. Gana nuoširdžiai guodžiame, kad „tai praeis“, tereikia išlikti stipriems. Taip tarp eilučių perduodame „nejausk! O jei jau drįsti jausti, tai […]